Nástroje

`{fs:16}Tato záložka hlavní nabídky slouží hlavně pro administrátory, nachází se zde` *`{fs:16}nastavení programu`*.

images/nastrojenove3.png

*`{fs:18}1. Vymazat aktuální dlaždice -`* `{fs:16}vymaže wms dlaždice mapového výřezu, který je na obrazovce. Dlaždice jsou smazány` *`{fs:16}pouze u aktivních vrstev`*`{fs:16}. Slouží k opravě chybně nastahovaných wms dlaždic.`

_`{fs:16}Tip.: Přibližte se na chybně staženou dlaždici a klikněte na` *`{fs:16}vymazat aktuální dlaždice`*`{fs:16}, smažou se dlaždice, které aktuálně vidíte na obrazovce. Pro zahájení stahování smazaných dlaždic mírně pohněte s mapou.` *`{fs:16}Podmínkou je internetové připojení`*`{fs:16}.`_

*Stáhnout aktuální výřez-* nastahuje jen určité místo na mapě, které si zvolíme. Následně vybere wms ke stažení a dáme OK - přiložené foto.

images/aktualni vyrez.PNG

*`{fs:18}2. Předvolby -`* `{fs:16}slouží pro správu vašeho programu.`

_`{fs:15}Pozn.: Aktualizace, zálohy na server aj. nastaví administrátor.`_

`{fs:16}V záložce` _*`{fs:16}Forester > WMS Dlaždice`*_ `{fs:16}je možné nastavit` *`{fs:16}průhlednost`* `{fs:16}u jednotlivých vrstev,` *`{fs:16}stahovat dlaždice`* `{fs:16}nebo je` *`{fs:16}mazat`*.

images/wmsdlazdice1.png

_`{fs:15}Pozn.: V základu má zákazník všechny podkladové mapy stažené` *`{fs:16}pod porostní skupiny`* `{fs:16}(vyjma ST verzí programu). Tady je možné stáhnout větší množství dlaždic (stáhnout vše pod LHC) např. jen u určitých map, u kterých potřebujete vidět i vzdálenější okolí porostních skupin.` *`{fs:16}Pozor ale`* `{fs:16}pokud máte rozlehlé LHC nebo jich máte více, může bych stažení pod celé LHC` *`{fs:16}časově náročné`* `{fs:16}a je nutné mít dostatek místa na disku. Pokud jste připojeni k internetu, podkladové mapy se stahují` *`{fs:16}průběžně`* `{fs:16}při prohlížení mapy, pokud již nejsou v daném místě staženy.`_

_`{fs:16}Tip.: V záložce Mapování kláves,`_

images/mapovaniklaves2.png

_`{fs:16}naleznete, můžete nastavit` *`{fs:16}klávesové zkratky`* `{fs:16}tohoto programu.`_Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map