Okno

`{fs:16}Zde můžeme` *`{fs:16}otevřít`* `{fs:16}okna.` *`{fs:16}Upravovat zobrazení`* `{fs:16}jednotlivých oken (maximalizovat, minimalizovat aj.).` *`{fs:16}Zavírat okna, obnovit okna`* `{fs:16}aj.`

images/oknonove1.png

*`{fs:18}1. Výběr vrstvy -`* `{fs:16}na hlavní obrazovce otevře okno` [#19-en,*`{fs:16}Vrstvy`*].

*`{fs:18}2. Mapa -`* `{fs:16}otevře okno` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*]

*`{fs:18}3. Výběr porostů -`* `{fs:16}otevře okno` [#22-en,*`{fs:16}Výběr porostů`*]

*`{fs:18}4. Vyhledání psk -`* `{fs:16}otevře okno` [#21-en,*`{fs:16}Vyhledáním psk`*]

*`{fs:18}5. Správce map LHC -`* `{fs:16}Otevře okno` *`{fs:16}Správce map LHC`*`{fs:16}, kde je možné` *`{fs:16}načíst nové LHC`* `{fs:16}nebo` *`{fs:16}odstranit stávající`*.

*`{fs:18}6. FGPS Komunikátor -`* `{fs:16} `Slouží ke komunikaci mapových podkladů a zákresů z PC na tablet pomocí WI-fi či USB připojení.

*`{fs:18}7. Prohlížeč -`* `{fs:16}otevře okno` [#25-en,*`{fs:16}Prohlížeč`*]`{fs:16}, kde se zobrazuje` *`{fs:16}nápověda, informace z katastru, hospodářská kniha a výpis lesní hospodářské evidence`*.

*`{fs:18}8. Vlastnosti -`* `{fs:16}otevře okno` [#23-en,*`{fs:16}Vlastnosti`*]`{fs:16}, kde se zobrazují informace o porostu/zákresu.`

*`{fs:18}9. Konfigurovat okna`*

images/konfigurovatoknanove1.png

* *Maximalizovat okno -* [#17-en,*`{fs:16}okno`*] ve kterém stojíme (je označené) roztáhneme na celou obrazovku

`{fs:16}Okno vrátíme zpět odkliknutím maximalizace okna zde nebo dvojklikem na název okna`

images/vrstvy1.png

* *Oddokovat okno -* okno ve kterém stojíme se otevře v samostatném okně

`{fs:16}Okno vrátíme zpět kliknutím na`

images/dokovatokno1.png

`{fs:16}nebo` *`{fs:16}klávesovou zkratkou`*.

`{fs:16}Další možností je chytnutí za název okna a` *`{fs:16}přetažení`* `{fs:16}zpět mezi ostatní okna.`

images/pretazeniokna1.png

* *Minimize -* okno se *minimalizuje* a zobrazí se po straně obrazovky

images/minimalizace1.png

`{fs:16}obnovit ho můžeme` *`{fs:16}zde`*.

* *Minimize group -* minimalizuje skupinu oken

images/skupinaoken1.png

*`{fs:18}10. Obnovit okna -`* `{fs:16}obnoví (znovu načte) okna` [#19en,*`{fs:16}Vrstvy`*] `{fs:16}a` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*]. `{fs:16}Dále také` *`{fs:16}Výběr porostů`* `{fs:16}a` *`{fs:16}Prohlížeč`*`{fs:16}, ale pouze pokud jsou již předtím otevřená.`

*`{fs:18}11. Close Window -`* `{fs:16}zavře okno ve kterém stojíme`

images/oknonove1.pngÚvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map