Nápověda

`{fs:16}Zde je možné` *`{fs:16}zaktualizovat svůj program`*`{fs:16}, zobrazit` *`{fs:16}online nápovědu`* `{fs:16}aj.`

images/napovedanova1.png

_`{fs:15}Tip.: Pokud je k dispozici nová verze, proveďte prosím aktualizaci. Aktualizací můžete získat nové funkce.`_

*`{fs:18}1. Online nápověda -`* `{fs:16}otevře okno` [#25-en,*`{fs:16}Prohlížeč`*] `{fs:16}(zobrazí se vedle okna Mapa), ve kterém se načte tato online nápověda.`

*`{fs:18}2. Zkontroluj aktualizace -`* `{fs:16}stáhne a nainstaluje aktualizace programu, pokud jsou k dispozici.`

images/aktualizace1.png

*`{fs:18}3. O aplikaci -`* `{fs:16}otevře okno s informacemi o aplikaci (verze programu aj.)`Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map