Lišta nástrojů

images/listanastrojunova2.png

*`{fs:16}Lišta nástrojů obsahuje 3 skupiny ikon:`*

* [#14-en,*Soubor*]

* [#16-en,*Paměť*]

* [#15-en,*Zákresy*]

`{fs:16}Lze` *`{fs:16}měnit umístění`* `{fs:16}jednotlivých skupin nástrojů` *`{fs:16}přetažením`* `{fs:16}(kliknutím LT myši, podržením a přetažením)` *`{fs:16}za pás před skupinou ikon`*.

images/pretazeni1.png

_`{fs:15}Pozn.: Zobrazování jednotlivých skupin ikon na liště lze upravit v Hlavní nabídka >` [#8-en,*`{fs:15}Zobrazit`*] `{fs:16}>` *`{fs:15}Lišta nástrojů`*._Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map