Soubor

*`{fs:16}Zde nalezneme ikony pro ovládání, zobrazení mapy, výběr a úpravu objektů, tvorbu nového zákresu, měření aj.`*

images/soubornovy1.png

images/posunmapy1.png

*`{fs:18}1. Posun mapy -`* `{fs:16}s touto ikonkou je možné posouvat mapu. Kolečkem myši pak upravovat měřítko mapy.`

`{fs:16}Ikonku aktivujeme kliknutím` *`{fs:16}LT myši`*`{fs:16}, nebo na ni můžeme přejít klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + M`*.

images/lupa1.png

*`{fs:18}2. Přiblížení výřezu -`* `{fs:16}vybereme podržením` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}a výběrem nějakého výřezu.`

images/priblizenivyrezumapa1.png

`{fs:16}Klávesová zkratka této ikonky je` *`{fs:16}Ctrl + Z`*.

images/vyber1.png

*`{fs:18}3. Výběr objektu -`* `{fs:16}můžeme vybrat porostní skupinu nebo zákres. V případě že je zapnuté okno` [#23-en,*`{fs:16}Vlastnosti`*]`{fs:16}, tak se v tomto okně zobrazí` *`{fs:16}informace`* `{fs:16}o vybraném objektu.`

_`{fs:15}Pozn.: Vypnutí/zapnutí okna v Hlavní nabídka >` [#11-en,*`{fs:15}Okno`*] `{fs:15}>` *`{fs:15}IDE Tools`* `{fs:15}>` *`{fs:15}Vlastnosti`*._

`{fs:16}Nebo lze takto vybraný zákres nebo porost dále` *`{fs:16}upravovat`* `{fs:16}kliknutím na ikonu`

images/upravit1.png

*`{fs:18}4. Editace vybraného objektu`*

* *Editace porostní skupiny*

`{fs:16}Při kliknutí na ikonku editace se otevře okno.`

images/editaceporostu1.png

`{fs:16}kde můžeme napsat nebo upravit` *`{fs:16}poznámku k porostu`* `{fs:16}a kliknutím na` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}uložit.`

* *Editace zákresu*

`{fs:16}Po kliknutí na ikonu editace se objeví` *`{fs:16}body`* `{fs:16}a kliknutím` *`{fs:16}LT myši a podržením`* `{fs:16}můžeme s těmito body hýbat a tak` *`{fs:16}upravit tvar objektu`*.

images/upravazakresu1.png

`{fs:16}Pro` *`{fs:16}uložení`* `{fs:16}změn klikneme na`

images/ulozit1.png

`{fs:16}otevře se okno, kde můžeme` *`{fs:16}napsat, opravit poznámku`* `{fs:16}a kliknutím na` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}uložit.`

_`{fs:15}Pozn. Pozor u zákresů, které mají být v porostu, nesmíme dát při upravě první bod (modrý) mimo porost, jinak nelze zákres uložit. Pokud dojde k přetažení jiného bodu mimo porost, zákres se autom. podle porostu ořízne. Více v kapitole` [#26-en,*`{fs:15}Zákresy`*]._

images/katastr1.png

*`{fs:18}5. Katastr nemovitostí -`* `{fs:16}po kliknutí` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na určitý porost se zobrazí okno` [#25-en,*`{fs:16}Prohlížeč`*] `{fs:16}a v něm informace o porostu na stránkách` *`{fs:16}ČÚZK`* `{fs:16}(Český úřad zeměměřičský a katastrální). Při prvním zobrazení stránek katastru, musíme zadat` *`{fs:16}kontrolní kód`*.

images/kontrolnikod1.png

_`{fs:15}Pozn.: Podmínkou pro zobrazení informací z katastru je internetové připojení.`_

`{fs:16}Zkratka pro přejití na tuto ikonku je` *`{fs:16}Ctrl + K`*.

*`{fs:18}6. Měřítko`*

images/meritko1.png

`{fs:16}Rozevírací seznam s výběrem měřítka mapy.`

images/celelhc1.png

*`{fs:18}7. Celá mapa -`* `{fs:16}na mapě se zobrazí všechny načtené LHC.`

images/novyzakres1.png

*`{fs:18}8. Vytvořit zákres -`* `{fs:16}po kliknutí se otevře okno s výběrem typu zákresu.`

images/oknovytvorenizakresu1.png

`{fs:16}Máme na výběr z` *`{fs:16}ploch`* `{fs:16}(holiny, projekty v porostu i mimo něj aj.),` *`{fs:16}linií`* `{fs:16}(cestní síť aj.) a` *`{fs:16}bodů`* `{fs:16}(lapáky, lapače aj.). V` *`{fs:16}oblíbených`* `{fs:16}nalezneme nejčastěji používané zákresy.`

`{fs:16}Kliknutím na` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}výběr potvrdíme a můžeme vytvořit daný zákres. Více v kapitole` [#26-en,*`{fs:16}Zákresy`*].

images/merenilinie1.png

*`{fs:18}9. Změřit vzdálenost -`* `{fs:16}změří vzdálenost určité` *`{fs:16}linie`*.

images/mereniplochy1.png

*`{fs:18}10. Měření plochy -`* `{fs:16}změří vzdálenost určité` *`{fs:16}plochy`*.

images/lesmistrikona1.png

*`{fs:18}11. Lesmistr -`* `{fs:16}vybraný porost vyhledá v programu Lesmistr.`

images/HKikona1.png

*`{fs:18}12. Hospodářská kniha -`* `{fs:16}v okně Prohlížeč zobrazí hospodářskou knihu vybraného porostu.`

images/LHEikona1.png

*`{fs:18}13. Výroba 3000 -`* `{fs:16}v okně Prohlížeč zobrazí lesní hospodářskou evidenci z programu Vyroba 3000.`Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map