Zákresy

*`{fs:16}Zde nalezneme ikony sloužící pro úpravu, uložení, smazaní a zálohování zákresů.`*

images/listanastrsketch1.png

images/zrusitzakres1.png

*`{fs:18}Zrušit zákres -`* `{fs:16}zruší` [#26-en,*`{fs:16}zákres`*].

`{fs:16}Pokud tvoříme` *`{fs:16}nový zákres`*`{fs:16}, který ještě není uložen,` *`{fs:16}zruší celý zákres`*`{fs:16}. Pokud editujeme již` *`{fs:16}uložený zákres`*`{fs:16}, zruší pouze` *`{fs:16}změny`* `{fs:16}provedené při editaci.`

images/ulozit1.png

*`{fs:18}Uložit zákres -`* `{fs:16}uloží nový zákres, nebo změny provedené při editaci zákresu.` Po uložení se zobrazí tabulka na doplnění údajů o zákresu ( rok vzniku, další poznámky).

images/smazatzakres1.png

*`{fs:18}Vymazat zákres -`* `{fs:16}vymaže` *`{fs:16}označený`* `{fs:16}uložený zákres.`

images/zpetzmena1.png

*`{fs:18}Zpět úprava zákresu -`* `{fs:16}při tvorbě nového zákresu nebo editaci již uloženého zákresu, vrátí změny o` *`{fs:16}krok zpět`*.

images/zalohovani1.png

*`{fs:18}Synchronizace s ForesterCloudem -`* `{fs:16}všechny vytvořené, uložené zákresy se` *`{fs:16}zálohují do ForesterCloudu`*.

_`{fs:15}Pozn.: V případě že stiskneme tlačítko synchronizace také v mapách v tabletu (aplikace Forester GPS) dojde k synchronizaci zákresů.`_Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map