Okna

images/jednotlivaokna2.png

* [#19-en,*Vrstvy*]

* [#20-en,*Mapa*]

* [#21-en,*Vyhledání psk*]

* [#22-en,*Výběr porostů*]

* [#23-en,*Vlastnosti*]

* [#24en,*Úlohy*]

* [#25-en,*Prohlížeč*]

_`{fs:15}Pozn.: Otevřít jednotlivá okna na hlavní obrazovce lze v Hlavní nabídka >` [#11-en,*`{fs:15}Okno`*]`{fs:15}.`_

=Základní práce s okny

==1) Přetažení okna

`{fs:16}Okno` *`{fs:16}chytneme`* `{fs:16}(klikneme a držíme)` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}za název a` *`{fs:16}přetáhneme`* `{fs:16}na požadovanou pozici.`

images/pretazenioken1.png

images/pretazenioken2.png

==2) Úprava velikosti

`{fs:16}Velikost jednotlivých oken se dá upravovat najetím myší na` *`{fs:16}hranici okna`*`{fs:16}, objeví se` *`{fs:16}šipka`* `{fs:16}a lze hýbat s` *`{fs:16}šířkou (délkou)`* `{fs:16}okna.`

images/nastavenivelikostiolen1.png

==3) Zavření okna

`{fs:16}První možností je kliknutí na` *`{fs:16}křížek`* `{fs:16}v názvu okna.`

images/zavritokno1.png

`{fs:16}Další možností je kliknutí` *`{fs:16}PT myši`* `{fs:16}na název okna a kliknutím na` *`{fs:16}Zavřít okno`*.

images/zavritokno4.png

`{fs:16}Lze zavřít i celou skupinu oken kliknutím na` *`{fs:16}Close Group`*.

`{fs:16}Zavřená okna otevřeme` _*`{fs:16}v Hlavní nabídka`* *`{fs:16}>`* [#11-en,*`{fs:16}Okno`*]`{fs:16}.`_

==4) Minimalizace

`{fs:16}Stejně jako u zavření okna lze kliknout` *`{fs:16}PT myši`* `{fs:16}na název okna a vybrat`

images/minimalizovatokno1.png

`{fs:16}nebo též klávesovou zkratkou` *`{fs:16}Ctrl + Backspace`* `{fs:16}(zavře se okno, které je označené).`

images/minimalizace1.png

`{fs:16}Minimalizovaná okna se zobrazují po` *`{fs:16}stranách obrazovky`* `{fs:16}a obnovit je můžeme kliknutím na` *`{fs:16}obnovit`*.

`{fs:16}Kliknutím na název minimalizovaného okna, okno` *`{fs:16}zobrazíme`*`{fs:16}, a po druhém kliknutí na název ho opět` *`{fs:16}minimalizujeme`*.

`{fs:16}Minimalizovat můžeme také celou` *`{fs:16}skupinu oken`* `{fs:16}kliknutím na` *`{fs:16}-`* `{fs:16}v pravé části lišty s názvy oken.`

images/minimalskupin1.png

`{fs:16}A stejně jako u minimalizace jednotlivých oken také` *`{fs:16}obnovit`*`{fs:16}, případně obnovit jen` *`{fs:16}jedno okno`* `{fs:16}ze skupiny, najetím myší na název okna a po zobrazení okna, kliknout na` *`{fs:16}obnovit v okně`*.

images/obnovitokno1.png

`{fs:16}Skupinu je také možné minimalizovat po kliknutí` *`{fs:16}PT myši`* `{fs:16}na název okna a kliknutí na.`

images/minimizegroup1.png

==5) Maximalizace

`{fs:16}Maximalizovat můžeme opět v nabídce` *`{fs:16}PT myši`*.

`{fs:16}Další možností je` *`{fs:16}dvojklik LT myši`* `{fs:16}na název okna.`

`{fs:16}Pokud chceme okno vrátit do` *`{fs:16}původního stavu`*`{fs:16}, tak opět` *`{fs:16}dvojklikem do názvu`* `{fs:16}maximalizovaného okna.`

==6) Oddokovat

`{fs:16}Okno se otevře jako` *`{fs:16}samostatné`* `{fs:16}okno programu.`

images/oddokovaneokno2.png

*`{fs:16}Dokovat okno`* `{fs:16}(vrátit zpět) můžeme` *`{fs:16}přetažením`* `{fs:16}za název okna zpět na požadované místo mezi ostatní okna, nebo kliknutím` *`{fs:16}PT myši`* `{fs:16}na název okna a kliknutím na` *`{fs:16}dokovat`*.

images/dokovatoknonabidka1.png

`{fs:16}Lze také použít klávesovou zkratku` *`{fs:16}Alt + Shift + D`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map