Spodní lišta

images/spodnilistanova2.png

`{fs:16}Zde se zobrazují` *`{fs:16}běžící úlohy - stahování wms dlaždic`* `{fs:16}a také, pokud jsou k dispozici,` *`{fs:16}nové aktualizace`*.

_`{fs:15}Pozn.: Běžící úlohy neukončujte, mohlo by dojít k chybě.`_

`{fs:16}V případě, že se objeví` `{fs:16}nová aktualizace``{fs:16},` *`{fs:16}kliknutím na okno aktualizaci nainstalujeme`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map