Vrstvy

`{fs:16}Zde můžeme vybrat vrstvy, které chceme zobrazit v okně` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*] `{fs:16}(mapovém editoru).`

images/vrstvyokno2.png

*`{fs:18}Úrovňování vrstev -`* `{fs:16}vrstvení v okně` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*].

images/tabulkavrstvy3.png

_`{fs:15}Pozn.: V nové verzi programu je možné si průhlednost jednotlivých vrstev libovolně nastavit v` *`{fs:15}Hlavní nabídka > Nástroje > Předvolby > WMS Dlaždice.`*_

*`{fs:17}1) Lesnické mapy -`* `{fs:16}tato vrstva se nachází nad podkladovými a průhledovými mapami.`

* *Obrysová -* obrysy porostních skupin

* *Porostní -* podbarvené porostní skupiny

* *Těžební -* těžební a vytěžené plochy

* *Bez mapy*

*`{fs:17}2) Zákresy -`* `{fs:16}nejsvrchnější vrstva s nastavenou průhledností.`

* *Plochy -* zákresy ploch (holina v porostu, projekt v porostu aj.)

* *Body -* bodové zákresy (lapák, lapač aj.)

* *Linie -* liniové zákresy (cestní síť, průsek)

`{fs:16}Zatrhnutím skupiny vrstev` *`{fs:16}Zákresy`* `{fs:16}zobrazíme v mapě` *`{fs:16}námi vytvořené zákresy`*. `{fs:16}Rozkliknutím` *`{fs:16}ploch, bodů, linií`* `{fs:16}můžeme vybrat, které skupiny zákresů` *`{fs:16}chceme/nechceme v mapě zobrazit`*.

images/zakresyvyber1.png

`{fs:16}Více o vytváření zákresů samostatně v kapitole` [#26-en,*`{fs:16}Zákresy`*].

*`{fs:17}3) WMS`*

*`{fs:16}Průhledové mapy -`* `{fs:16}tyto mapy jsou na třetí úrovni nad mapami podkladovými.`

* *Katastrální mapa*

* *Definiční body*

* (Porostní mapa LČR)

* *Typologická mapa*

*`{fs:16}Podkladové mapy`*

* *Bez mapy*

* *Ortofoto*

* (Základní mapa 200)

* *Zabaged@*

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map