Nápověda k programu Forester Win - lesnické mapy

*`{fs:16}Největší uživatelský komfort pro prohlížení map v kanceláři nabízí obrazovka počítače. Právě k práci s mapami na vašem počítači slouží program Forester Win. Díky úzkému propojení a synchronizaci s ostatními programy můžete prohlížet a tisknout zákresy z terénu, prohlížet LHE a jiné evidence k jednotlivým porostům apod.`*

`{fs:16}Nápověda je rozčleněna do čtyř hlavních částí,` [#4-en,*`{fs:16}Hlavní nabídka`*]`{fs:16},` [#13-en,*`{fs:16}Lišta nástrojů`*]`{fs:16},` [#17-en,*`{fs:16}Okna`*] `{fs:16}a` [#18-en,*`{fs:16}Spodní lišta`*].

`{fs:16}S orientací v programu vám pomůže` [#3-en,*`{fs:16}Hlavní obrazovka`*]`{fs:16}, kde jsou popsané hlavní části programu.`

`{fs:16}Pomocí odkazů v textu lze snadněji nalézt, co vás zajímá.` `{fs:16}Odkazy vypadají` [#2-en,*`{fs:16}takto`*]. `{fs:16}Na předchozí stranu se dostanete tlačítkem` *`{fs:16}zpět`* `{fs:16}v prohlížeči, na myši nebo klávesou` *`{fs:16}Backspace`*.

`{fs:16}Takto vypadající kapitoly`

images/nerozklkap1.png

`{fs:16}lze dvojklikem myši rozbalit a zobrazit podkapitoly.`

images/rokliknkap1.png

`{fs:16}Velmi užitečnými by pro vás mohli být také` [28-en,*`{fs:16}praktické návody`*]`{fs:16}, které budeme na základě vašich žádostí dále rozšiřovat.`

`{fs:16}Věříme, že pro Vás bude tato nápověda přínosem. V případě že v ní něco nenajdete nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás prosíme na e-mail nebo na telefon uvedený ve spodní části obrazovky.`

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map