Mapa

`{fs:16}Na tomto obrázku vidíme` *`{fs:16}podkladovou mapu ortofoto`* `{fs:16}a na ní` *`{fs:16}lesnickou porostní mapu`*.

images/mapaokno3.png

`{fs:16}Pomocí` *`{fs:16}ikon nástrojové lišty`* `{fs:16}můžeme mapu` *`{fs:16}posouvat, měnit její měřítko, označit objekty (např. porostní skupiny, zákresy), zobrazit celou mapu aj.`* `{fs:16}Více viz.` [#13-en,*`{fs:16}Lišta nástrojů`*].

images/listanastrojunova2.png

`{fs:16}Mapu můžeme` *`{fs:16}kolečkem myši oddalovat/přibližovat (měnit měřítko)`*`{fs:16}. S tím se mění i` *`{fs:16}grafické měřítko`* `{fs:16}vlevo dole v mapovém okně.`

`{fs:16} V mapovém okně také můžeme vytvářet vlastní` [#26-en,*`{fs:16}zákresy`*] `{fs:16}nebo ho` [#5-en,*`{fs:16}tisknout`*].Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map