Vyhledání psk

`{fs:16}V tomto okně můžeme vyhledat` *`{fs:16}porostní skupinu`* `{fs:16}a zobrazit ji v okně` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*].

images/vyhledanipskokno1.png

`{fs:16}Pod názvem okna vidíme` *`{fs:16}rozevírací seznam`*`{fs:16}, kde je možné vybrat` *`{fs:16}LHC`* `{fs:16}ve kterém se nachází porostní skupina, kterou hledáme.`

images/rozevir.seznam-vyberlhc1.png

`{fs:16}Nejprve vybereme` *`{fs:16}oddělení, poté díl, porost a porostní skupinu`*`{fs:16}, kterou` *`{fs:16}dvojklikem LT myši`* `{fs:16}zobrazíme v mapě.`

`{fs:16}Hledaná porostní skupina se v mapě označí.`

images/porostniskupina1.png

`{fs:16}Ve spodní části okna se nachází` *`{fs:16}měřítko`*

images/meritkovyhlpsk1.png

`{fs:16}pokud zatrhneme`

* *Celá plocha -* vyhledaný porost se zobrazí přes celý prostor mapového okna

* *Aktuální měřítko -* vyhledaný porost se označí, ale zachová se aktuální mapové měřítko

* *Měřítko -* máme možnost zvolit, v jakém měřítku má být mapa, při vyhledání porostu

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map