Výběr porostů

`{fs:16}V tomoto okně se zobrazí porosty` *`{fs:16}načtené`* `{fs:16}přes ikonu` *`{fs:16}Seznam porostů`* `{fs:16}z programu` *`{fs:16}Lesmistr`*.

images/vyberporostu2.png

`{fs:16}Zatrhnuté políčko` *`{fs:16}Vykrestlit`* `{fs:16}vybarví dané porostní skupiny.`

_`{fs:15}Pozn.: Pro viditelnost vykreslení je vhodné mít zapnutou` *`{fs:15}obrysovou`* `{fs:15}mapu. Pod porostní mapou je vykreslení těžko viditelné.`_

`{fs:16}Kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na určitý porost v seznamu se tento porost` *`{fs:16}označí`* `{fs:16}a zobrazí se jeho` *`{fs:16}detail`*.

`{fs:16}Tlačítkem` *`{fs:16}Zobrazit`* `{fs:16}se zvětší měřítko mapy a vidíme tam všechny porosty z výběru porostů.`

`{fs:16}Tlačítkem` *`{fs:16}Obnovit`* `{fs:16}se znovu načte výběr porostů.`Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map