Vlastnosti

`{fs:16}Zde se zobrazují` *`{fs:16}vlastnosti`* `{fs:16}porostních skupin nebo` [#26-en,*`{fs:16}zákresů`*]`{fs:16}, k jejich výběru použijeme ikonu` *`{fs:16}Výběr objektů`*

images/ikonavyber1.png

`{fs:16}umístěné v` [#13-en,*`{fs:16}nástrojové liště`*].

images/vlastnostioknonove1.png

*`{fs:17}Skupiny:`*

* Vlastnosti

* Etáž

* Porost

* Porostní skupina

`{fs:16}Jednotlivé skupiny můžeme` *`{fs:16}skrýt -/zobrazit +`*.

`{fs:16}Kliknutím` *`{fs:16}PT myši`* `{fs:16}na` *`{fs:16}uživatelský editor`* `{fs:16}se otevře` *`{fs:16}nabídka,`*

images/editornabidka1.png

`{fs:16}kde máme možnost změnit` *`{fs:16}třídění vlastností`* `{fs:16}a` *`{fs:16}vypnout zobrazení informací`* `{fs:16}ve spodní části okna.`

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map