Prohlížeč

`{fs:16}V tomto okně se zobrazuje` *`{fs:16}nápověda a informace o porostech`* `{fs:16}ze stránek` *`{fs:16}katastru nemovitostí`*.

images/prohlizecokno1.png

==1. Katastr nemovitostí

`{fs:16}Toto okno se otevře pří použití ikony` *`{fs:16}Katastr nemovitostí`* images/katastr1.png `{fs:16}a zobrazí se tady informace o pozemku ze stránek katastru nemovitostí (ČÚZK).`

`{fs:16}Při prvním zobrazení stránek katastru, musíme zadat` *`{fs:16}kontrolní kód`*.

images/kontrolnikod1.png

==2. Nápověda

`{fs:16}Pokud zapneme okno` *`{fs:16}Prohlížeč`* _`{fs:16}v Hlavní nabídka >` [#11-rn,*`{fs:16}Okno`*]_`{fs:16}, automaticky se v něm zobrazí` *`{fs:16}online nápověda`*.

`{fs:16}Nápovědu v tomto okně zobrazíme také přes` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#12-en,*`{fs:16}Nápověda`*] `{fs:16}>` *`{fs:16}Online nápověda`*`{fs:16}.`_

_`{fs:15}Pozn.: Podmínkou pro zobrazení informací z katastru a nápovědy je internetové připojení.`_

==3. Hospodářská kniha

`{fs:16}Pokud je vybraný nějaký porost, zobrazí se zde po kliknutí na ikonu`

images/HKikona1.png

*`{fs:16}hospodářská kniha`* `{fs:16}tohoto porostu.`

==4. Lesní hospodářská evidence

`{fs:16}Pokud je vybraný nějaký porost, zobrazí se zde po kliknutí na ikonu`

images/LHEikona1.png

`{fs:16}lesní hospodářská evidence z programu` *`{fs:16}Vyroba3000`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map