Zákresy

==Tvorba zákresů

`{fs:16}Nový zákres vytvoříme kliknutím na ikonku` *`{fs:16}Vytvořit zákres`*`{fs:16}, která se nachází` _`{fs:16}v Lišta nástrojů >` [#14-en,*`{fs:16}Soubor`*]`{fs:16}.`_

images/novyzakres1.png

`{fs:16}Po kliknutí se` *`{fs:16}otevře okno`* `{fs:16}s výběrem typu zákresu.`

images/oknovytvorenizakresu1.png

`{fs:16}Máme na výběr z` *`{fs:16}ploch`* `{fs:16}(holiny, projekty v porostu i mimo něj aj.),` *`{fs:16}linií`* `{fs:16}(cestní síť aj.) a` *`{fs:16}bodů`* `{fs:16}(lapáky, lapače aj.). V` *`{fs:16}oblíbených`* `{fs:16}nalezneme nejčastěji používané zákresy.`

`{fs:16}Kliknutím na` *`{fs:16}OK`* `{fs:16}nebo klávesou` *`{fs:16}Enter`* `{fs:16}výběr potvrdíme a můžeme začít kreslit zákres.`

`{fs:16}Pokud se potřebujeme vrátit o krok zpět, použijeme ikonku` *`{fs:16}Zpět úprava zákresu`*.

images/zpetzmena1.png

`{fs:16}Můžeme také` *`{fs:16}zrušit zákres`* `{fs:16}(jestliže není uložen).`

images/zrusitzakres1.png

`{fs:16}Zákres lze uložit ikonkou` *`{fs:16}Uložit zákres`*.

images/ulozit1.png

`{fs:16}Vytvořené, uložené zákresy můžeme` *`{fs:16}zálohovat do ForesterCloudu`*.

images/zalohovani1.png

_`{fs:15}Pozn.: Tyto ikony nalezneme v Lišta nástrojů >` [#15-en,*`{fs:15}Sketch`*]`{fs:15}.`_

==Typy zákresů

images/zakresytabulka12.png

==Uložené zákresy

===Zobrazení

`{fs:16}Uložené zákresy zobrazíme v okně` [#19-en,*`{fs:16}Vrstvy`*] `{fs:16}zatrhnutím vrstvy` *`{fs:16}Zákresy`*.

images/oknozakresy1.png

`{fs:16}Popisky u jednotlivých zákresů se zobrazují až při` *`{fs:16}rozlišení mapy 1:1000`*.

images/popiszakresu3.png

===Úprava

`{fs:16}Zákres vybereme kliknutím na ikonu` *`{fs:16}Výběr objektu`*`{fs:16}, kterou nalezneme` _`{fs:16}v Lišta nástrojů >` [#14-en,*`{fs:16}Soubor`*]`{fs:16}.`_

images/vyber1.png

`{fs:16}Kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na zákres ho označíme.`

images/vybranyzakres1.png

`{fs:16}A úpravu provedeme kliknutím na` *`{fs:16}editaci vybraného objektu`* _`{fs:16}v Lišta nástrojů >` [#14-en,*`{fs:16}Soubor`*]`{fs:16}.`_

images/upravit1.png

images/upravazakresuzakresy1.png

_`{fs:15}Pozn.: Při úpravě je možné použít stejné ikony jako při tvorbě nového zákresu - Zpět úprava zákresu, Zrušit zákres (zruší se změny provedené při úpravě).`_

`{fs:16}Provedené úpravy uložíme kliknutím na` *`{fs:16}uložit`* _`{fs:16}v Lišta nástrojů >` [#15-en,*`{fs:16}Sketch`*]`{fs:16}.`_

images/ulozit1.png

`{fs:16}Pozor při úpravě zákresu typu` *`{fs:16}v porostu`* `{fs:16}a` *`{fs:16}ve více porostech`* `{fs:16}na přetažení` *`{fs:16}prvního bodu (modrého)`* `{fs:16}mimo porost. Zákres se označí červeně a` *`{fs:16}nelze ho uložit`*`{fs:16}, protože první bod se musí u těchto typů zákresů nacházet` *`{fs:16}v porostní skupině`*.

images/zakresmimoporost1.png

===Vymazání

`{fs:16}Vybereme zákres, který chceme vymazat a klikneme na` *`{fs:16}Vymazat zákres`* _`{fs:16}v Lišta nástrojů >` [#15-en,*`{fs:16}Sketch`*]`{fs:16}.`_

images/smazatzakres1.pngÚvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map