Tisk mapového výstupu

_`{fs:16}V Hlavní nabídka >` [#5-en,*`{fs:16}Soubor`*]_ `{fs:16}zvolím` *`{fs:16}Tisk`*.

images/hlavninabidkatisk1.png

_`{fs:15}Pozn.: Aby bylo možné tisknou, musíme stát v okně` [#20-en,*`{fs:15}Mapa`*]`{fs:15}. Popsáno v` *`{fs:15}Tisk`* `{fs:15}v kapitole` [#5-en,*`{fs:15}Soubor`*]._

`{fs:16}Otevře se okno` *`{fs:16}Náhled stránky:`*

images/nahledstrankyproprtisk1.png

_`{fs:15}Pozn.: Pod tlačítky` [#36-en,*`{fs:15}Stránka setup`*] `{fs:15}a` [#37-en,*`{fs:15}Tisk předvolby`*] `{fs:15}nalezneme podrobnější nastavení náhledu stránky pro tisk.`_

`{fs:16}Kde kliknu na tlačítko` *`{fs:16}Tisk`*

images/tlacitkotisk1.png

`{fs:16}Zobrazí se okno` *`{fs:16}Tisk`*`{fs:16}, kde v rozbalovacím seznamu nastavím tiskárnu na kterou potřebuji tisknout`

images/oknotisk1.png

`{fs:16}a kliknu na` *`{fs:16}OK`*

_`{fs:15}Pozn.: Ve vlastnostech nalezneme podrobnější nastavení tiskárny.`_Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map