Zobrazení porostů vlastníka z programu Lesmistr

`{fs:16}V programu` *`{fs:16}Lesmistr`* `{fs:16}si v` *`{fs:16}seznamu porostů`* `{fs:16}vyfiltruji např. porosty pana Nováka a přes ikonku` *`{fs:16}Seznam porostů`* `{fs:16}je nahraji do programu` *`{fs:16}Forester Win`*.

`{fs:16}Tyto porosty vidím v programu` *`{fs:16}Forester Win`* `{fs:16}v okně` [#22-en,*`{fs:16}Výběr porostů`*] `{fs:16}a také vykreslené v okně` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*].

images/vyberporsporosty1.png

images/mapasvybranymiporosty1.png

_`{fs:15}Pozn.: Abych dobře viděla vykreslené porosty vlastníka, je vhodné mít aktivní jen` *`{fs:15}obrysovou lesnickou mapu`*`{fs:15}. V případě že bude aktivní porostní lesnická mapa, budou vykreslené všechny porostní skupiny v daném výřezu mapy a vykreslení porostních skupin vlastníka vybraného v Lesmistru nebude viditelné.`_

`{fs:16}Po kliknutí` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na určitý porost ze seznamu se tento porost` *`{fs:16}označí v mapě`* `{fs:16}a zobrazí se jeho` *`{fs:16}detail`*.

images/mapadetailporostu1.png

`{fs:16}Pro návrat k zobrazení všech porostů klikneme na tlačítko` *`{fs:16}Zobrazit`*.

images/tlacitkozobrazitfor1.png

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map