Nastavení programu

`{fs:16}Předtím než začnu do programu` *`{fs:16}Forester Win`* `{fs:16}nahrávat porosty z programu` *`{fs:16}Lesmistr`*`{fs:16}, přesvědčím se, že mám v okně` [#21-en,*`{fs:16}Vyhledání psk`*] `{fs:16}vybrané správné LHC, a že je otevřeno okno` [#22-en,*`{fs:16}Výběr porostů`*].

images/seznamlhc1.png

_`{fs:15}Pozn.: LHC v programu Forester Win musí být shodné s LHC v programu Lesmistr, ze kterého budu vybírat porosty vlastníka.`_

`{fs:16}V případě že není některé z oken otevřeno, můžeme ho` *`{fs:16}otevřít`* `{fs:16}v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#11-en,*`{fs:16}Okno`*]_

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map