Úprava mapy pro tisk

==Úprava měřítka mapy

`{fs:16}Kolečkem myši si oddálím mapu, tak abych ve výřezu mapy znovu viděla všechny vykreslené porosty.`

images/mapameritko10000.png

images/mapameritko5000.png

`{fs:16}Skoky mezi měřítky jsou při použití kolečka myši k přiblížení/oddálení pro můj případ moc velké, a proto si měřítko upravím přímo v rozbalovacím seznamu v nástrojové liště.`

images/meritkovnastrliste1.png

`{fs:16}Měřítko ručně přepíšu na hodnotu, která mi bude víc vyhovovat. Při každém přepsání měřítka a stisknutí klávesy Enter se změna projeví v mapě. Takto si můžu kontrolovat, které měřítko mi bude vyhovovat.`

`{fs:16}Jako vyhovující jsem vybrala měřítko 1:8000.`

images/mapameritko8000.png

==Posun mapy

`{fs:16}Zkontroluji ještě jestli mám aktivní ikonku pro posun mapy a vykreslenou skupinu porostů posunu do středu okna Mapa, protože náhled pro tisk mapy se generuje ze středu mapy.`

`{fs:16}Jako podkladovou mapu si zvolím Zabaged@ a vrátím se zpět do okna Mapa (kliknu na název okna), aby bylo možné tisknout.`

images/vybertiskucelyprogram2.pngÚvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map