Vzhled stránky (stránka setup)

`{fs:16}Po kliknutí na tlačítko` *`{fs:16}Stránka setup`*

images/tlacitkostrankasetup1.png

`{fs:16}se zobrazí se okno` *`{fs:16}Náhled stránky`*`{fs:16}, kde zatrhnu orientaci na šířku a nastavím velikost papíru A3 a kliknu na` *`{fs:16}OK`*

images/vzhledstrankyprakt1.png

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map