Synchronizace zákresů

`{fs:16}Zákresy vytvořené v tabletu v programu` *`{fs:16}Forester GPS`* `{fs:16}lze nahrát do programu` *`{fs:16}Forester WIN`*.

`{fs:16}V tabletu (Forester GPS) rozbalím` *`{fs:16}nabídku v pravém horním rohu`* `{fs:16}a zvolím` *`{fs:16}Synchronizovat`*.

`{fs:16}V mapovém programu` *`{fs:16}Forester WIN`* `{fs:16}kliknu na ikonu` *`{fs:16}Synchronizace s ForesterCloudem`* `{fs:16}umístěnou v` _`{fs:16}Lišta nástrojů >` [#15-en,*`{fs:16}Sketch`*]`{fs:16}.`_

images/zalohovani1.png

`{fs:16}a zobrazí se` *`{fs:16}zákresy vytvořené v tabletu`*.

_`{fs:15}Pozn.: Zákresy jsou viditelné pouze pokud je v okně` [#19-en,*`{fs:15}Vrstvy`*] `{fs:15}zatržená vrstva Zákresy.`_

`{fs:16}V případě že synchronizace neproběhne, může vám pomoci funkce` *`{fs:16}uvolnit zámek`* `{fs:16}v` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` [#7-en,*`{fs:16}Zákresy`*]`{fs:16}.`_

_`{fs:15}Pozn.: Pokud při synchronizaci nastane problém, kontaktujte nás prosím.`_

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map