Aktualizace programu

`{fs:16}Pokud je k dispozici nová aktualizace,` *`{fs:16}zobrazí se okno ve spodní liště`* `{fs:16}a kliknutím na toto okno aktualizaci` *`{fs:16}nainstalujete`*.

`{fs:16}Další možností jak program` *`{fs:16}zaktualizovat,`* `{fs:16}je kliknout na` _`{fs:16}Hlavní nabídka >` *`{fs:16}Nápověda`* `{fs:16}> Zkontroluj aktualizace.`_

images/zkontrolujaktualizace1.png

`{fs:16}Otevře se okno` *`{fs:16}Instalátor zásuvného modulu`*

images/aktualizace2.png

a kliknutím na *další* nainstalujete *aktualizace*, pokud jsou k dispozici.

Pokud nejsou, vyskočí vám následující dialog:

images/instalatorzasuvmodulu1.png

Pro dokončení aktualizace je třeba *restartovat program*.

Restart programu můžete provést kliknutím na následující znak:

images/restart2.png

který naleznete v pravé dolní části programu.

Nebo klasicky vypnete program *křížkem* vpravo nahoře a znovu ho přes ikonu na ploše zapnete.

_`{fs:15}Pozn.: Aktualizace programu neproběhne bez připojení k internetu.`_Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map