Hlavní nabídka

==Soubor

images/souborrozbalseznam1.png

`{fs:16}V záložce` [#5-en,*`{fs:16}soubor`*] `{fs:16}je možné tisknout mapové výstupy aj.`

==Shapefile (Vrstvy)

images/shapefile1.png

`{fs:16}V záložce` [#6-en,*`{fs:16}Shapefile`*] `{fs:16}můžeme načíst novou vrstvu nebo zálohovat databázi vrstev na server.`

==Zákresy

images/zakresynove1.png

`{fs:16}V záložce` [#7-en,*`{fs:16}Zákresy`*] `{fs:16}můžeme upravovat, ukládat, zálohovat zákresy do ForesterCloudu, exportovat je do samostatné vrstvy aj.`

==Zobrazit

images/zobrazitnove1.png

`{fs:16}V záložce` [#8-en,*`{fs:16}Zobrazit`*] `{fs:16}je možné upravovat nástrojovou lištu aj.`

==Navigovat

images/navigovatnove1.png

`{fs:16}V záložce` [#9-en,*`{fs:16}Navigovat`*] `{fs:16}nalezneme ikony z` [#13-en,*`{fs:16}lišty nástrojů`*] `{fs:16}aj.`

==Nástroje

images/nastrojenove3.png

`{fs:16}V záložce` [#10-en,*`{fs:16}Nástroje`*] `{fs:16}se nachází hlavně nastavení pro administrátory, ale také je zde možné smazat chybně stažené wms dlaždice nebo nastavit průhlednost jednotlivých vrstev.`

_`{fs:16}Tip: Můžeme zde např. nalézt nastavení klávesových zkratek.`_

==Okno

images/oknonove1.png

`{fs:16}Záložka` [#11-en,*`{fs:16}Okno`*] `{fs:16}slouží k otevření jednotlivých oken aj.`

==Nápověda

images/napovedanova1.png

`{fs:16}V záložce` [#12-en,*`{fs:16}Nápověda`*] `{fs:16}můžeme např. aktualizovat svůj program, nebo zobrazit tuto online nápovědu v okně prohlížeč.`Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map