Správce map LHC

`{fs:16}Zde můžeme` *`{fs:16}načíst nové LHC`*`{fs:16}, případně LHC` *`{fs:16}odstranit`*.

images/spravcemaplhc1.png

Okno správce map lhc otevřete [#11-en,*zde*].

==Načtení LHC

Kliknutím na *Načíst nové LHC* a výběrem LHC spustíte načítání. LHC vyberte dvojklikem *LT myši* nebo kliknutím na *open*.

_Pozn.: LHC musí být ve formátu *xml*. Např.: *123456.xml* nebo *819217.xml*. Mělo by to být vždy jen *šestimístné číslo .xml*_

*Po načtení LHC program ForesterWin restartujte.*

Pro zobrazení v záložce Mapa - vyhledejte konkrétní porost - Okno - Vyhledání psk.

==Smazání LHC

Postavte se na LHC (označte LHC), které chcete *smazat*, klikněte na tlačítko *Odstranit* a *potvrďte odstranění*.

*Po smazání LHC program ForesterWin restartujte.*Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map