FGPS Komunikátor

FGPS Komunikátor slouží k synchronizaci mapových podkladů a zákresů z PC na tablet pomocí *Wi-Fi* či *USB připojení*.

Je vždy nezbytné mít tu *nejaktuálnější verzi *jak na PC, tak v tabletu ( mobilu).

Komunikace po kabelu:

Před posíláním dat do tabletu je třeba nastavit pár věcí v PC:

images/forester-komunikator-03.png

Cloudový server, Port, Login, Heslo, Cesta je od nás přednastaveno. Pokud tomu tak není, ozvěte se nám.

Pro Komunikaci po kabelu je nutné mít navíc nainstalován doplněk ADB. Pokud ho již máte, stačí vybrat cestu, kde se nachází soubor adb.exe pomocí tlačítka Procházet. Pokud doplněk nemáte nainstalován, nainstalujte ho pomocí tlačítka Nainstalovat ADB a poté vybrat cestu, kde se nachází soubor adb.exe.

images/forester-komunikator-04.png

V tabletu je třeba nastavit:

Přejděte do Nastavení -> O tabletu -> Informace o softwaru.

Ťukejte na volbu *Číslo sestavení*, dokud se nezobrazí hláška _Stal se z Vás vývojář_

images/forester-komunikator-10.png

Pod volbou O tabletu se objeví volba Vývojářské možnosti. Tu si otevřete a v ní zatrhněte a potvrďte volbu *Ladění USB*

images/forester-komunikator-11.png

Po připojení kabelem k PC se zobrazí hláška *Povolit ladění USB?*. Je potřeba zatrhnout *Vždy povolit z tohoto počítače* a ťuknout na OK.Někdy se hláška může objevit až po zapnutí FGPS Kominikátoru v PC.

images/forester-komunikator-12.png

Zapneme ForesterGPS a v něm si otevřeme *Komunikaci*:

images/forester-komunikator-01.png

Opíšeme si číslo za textem "I'm waiting here:", což je *Port*:

images/forester-komunikator-02.png

Na počítači zapneme *FGPS Kumunikátor*. Kartu FGPS Kumunikátor naleznete zde:

images/forester-komunikator-05.png

Pole *Port* napravo porovnáme s číslem portu, které jsme si opsali z tabletu. Pokud jsou čísla shodná, přepíšeme číslo na o jedno vyšší. Poté klikneme na Připojit USB.

images/forester-komunikator-08.png

V textovém poli dole se ukáže, že komunikace proběhla úspěšně.

* Tlačítkem Nahrát LHC odešleme do tabletu Lesnické mapy s HK nahraných LHP/LHO. Poté počkejte na nápis: komunikace ukončena a pak pokračujte.

* Tlačítkem Nahrát WMS dlaždice odešleme do tabletu stažené podkladové mapy, jako např. Ortofoto či Katastrální mapu. Poté počkejte na nápis: komunikace ukončena a pak pokračujte.

* Tlačítkem Synchronizovat zákresy do tabletu odešleme uživatelské zákresy. (Zákresy se synchronizují)

images/forester-komunikator-09.png

Pokud se FGPS Komunikace PC s tabletem nezdařila !

images/forester-komunikator-13.png

V PC - Správce zařízení -Přenosná zařízení - vyhledám tablet - pravým tlačítkem myši - Odstranit software ovladače tohoto zařízení - Odinstalovat.

images/forester-komunikator-14.png

Odinstaluji z PC Minimal ADB - Aplikace a funkce - Minimal ADB and Fastboot version 1.4.2 - Odinstalovat.

images/forester-komunikator-15.png

Dolní lišta - PTmyši - Správce úloh - Ukončit úlohu.

images/forester-komunikator-16.png

C:\Programy Files ( x86)\Minimal ADB and Fastboot - Smazat.

images/forester-komunikator-17.png

Na tabletu - Nastavení\Vývojářské možnosti\Odvolat autorizace ladění USB ( Je to hned pod ladění USB).

images/forester-komunikator-181.png.png

U některých tabletů mohou některé Aplikace bránit v komunikaci - Aplikace\ Speciální přístup\Aplikace, které se zobrazí nahoře( mohou změnit nastavení systému) - odeberu všechny, které by mohly být v konfliktu. Po ukončení FGPS Komunikace mohu vrátit nastavení zpět.

images/forester-komunikator-191.png.png

images/forester-komunikator-201.png.png

images/forester-komunikator-202.png

Potom postupujeme opět podle návodu.

PC

Znovu nainstalujte doplněk pomocí tlačítka Nainstalovat ADB a poté vyberte cestu, kde se nachází soubor adb.exe.

Tablet

V tabletu znovu spustím Ladění USB. Zapneme ForesterGPS a v něm si otevřeme Komunikaci:Opíšeme si číslo za textem "I'm waiting here:", což je Port:

PC

Na počítači zapneme FGPS Kumunikátor.Pole Port napravo porovnáme s číslem portu, které jsme si opsali z tabletu. Pokud jsou čísla shodná, přepíšeme číslo na o jedno vyšší. Poté klikneme na Připojit USB.

V textovém poli dole se ukáže, že komunikace proběhla úspěšně.

• Tlačítkem Nahrát LHC odešleme do tabletu Lesnické mapy s HK nahrané z plánu.

• Tlačítkem Nahrát WMS dlaždice odešleme do tabletu stažené podkladové mapy, jako např. Ortofoto či Katastrální mapu.

• Tlačítkem Synchronizovat zákresy do tabletu odešleme uživatelské zákresy. (Zákresy se synchronizují).

* https://www.svetandroida.cz/universal-adb-driver/

Pokud komunikace po kabelu nefunguje vůbec, nainstalujeme ještě tento driver:

* pro Samsung: https://developer.samsung.com/galaxy/others/android-usb-driver-for-windows

* jiný adb driver: https://adb.clockworkmod.com/

Komunikace přes Wi-Fi:

Pro přenos dat přes Wi-Fi je třeba mít mobilní zařízení připojené ke stejné síti, ve které je počítač s ForesterWin.. Pokud je tablet připojen k Wi-Fi, zapneme ForesterGPS a v něm si zapneme Komunikaci:

images/forester-komunikator-01.png

Opíšeme si číslo za textem "I'm waiting here:", což je *Port* a také si opíšeme *IP adresu*:

images/forester-komunikator-02.png

Na počítači zapneme OKNO - *FGPS Kumunikátor*. Kartu FGPS Kumunikátor naleznete zde:

images/forester-komunikator-05.png

Na PC ve ForesterWin klikneme ve FGPS Komunikátoru na *Přidat ručně* a vyplníme IP adresu opsanou z tabletu z FGPS.

images/forester-komunikator-06.png

images/forester-komunikator-07.png

Do pole *Port* napravo vepíšeme číslo *Portu* opsané z tabletu a klikneme na tlačítko *Připojit*

images/forester-komunikator-08.png

V textovém poli dole se ukáže, že komunikace proběhla úspěšně.

* Tlačítkem Nahrát LHC odešleme do tabletu Lesnické mapy s HK nahrané z plánu.

* Tlačítkem Nahrát WMS dlaždice odešleme do tabletu stažené podkladové mapy, jako např. Ortofoto či Katastrální mapu.

* Tlačítkem Synchronizovat zákresy do tabletu odešleme uživatelské zákresy. (Zákresy se synchronizují)

images/forester-komunikator-09.pngÚvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map