Propojení ForesterWin s Výroba4000

*Propojení z Vyro4000 do ForesterWin*

Správa/ Nastavení programu/ Společné/ Synchronizace/

*Vyro4000-* port server bude stejný jako ve Fwin -odchozí port -lesmistr a Výroba.

Vyro 4000- port client bude stejný jako ve Fwin- příchozí port.

VIZ FOTO

*ForesterWin*

images/Propojeni vyro4000 a fwin2.PNG

Výroba 4000

Správa/ Nastavení programu/ Společné/ Synchronizace/

images/Propojeni vyro4000 a fwin.PNG

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map