Soubor

`{fs:16}V této záložce hlavní nabídky se seznámíme s` *`{fs:16}tiskem map`* `{fs:16}aj.`

images/souborrozbalseznam4.png

*`{fs:18}Tisk -`* `{fs:16}tisknout lze pouze pokud jsme v okně` [#20-en,*`{fs:16}Mapa`*] `{fs:16}(je označené).`

images/oznacneoznokno1.png

`{fs:16}Okno označíme` *`{fs:16}kliknutím LT myši`* `{fs:16}do názvu okna Mapa` `{fs:16}nebo kliknutím kamkoliv do vlastní mapy.`

`{fs:16}Zobrazí se okno` *`{fs:16}Náhled stránky`* `{fs:16}kde můžeme zvolit` *`{fs:16}Tisk`* `{fs:16}nebo stránku dále upravovat.`

images/nahledstranky4.png

`{fs:16}Tlačítkem`

images/tiskpredvolby1.png

`{fs:16}otevřeme okno` *`{fs:16}Předvolby tisku`*.

images/predvolbytisku1.png

===Okraj

`{fs:16}Zde lze nastavit zda chceme vidět` *`{fs:16}okraj mapy`* `{fs:16}a také jeho` *`{fs:16}barvu`*.

===Hlavička a patka

`{fs:16}Můžeme úplně zrušit nebo pomocí` *`{fs:16}maker`* `{fs:16}níže je lze měnit.`

_`{fs:15}Pozn.: Pokud najedeme myší na ikonu makra, zobrazí se popisek, co dané makro znamená, tudíž co se do hlavičky nebo patky doplní.`_

images/makra3.png

`{fs:16}Zde je také nastavení` *`{fs:16}fontu a barvy`* `{fs:16}hlavičky nebo patky.`

===Změna velikosti

`{fs:16}Nastavení` *`{fs:16}velikosti tiskové oblasti`*.

`{fs:16}Pomocí tlačítka`

images/strankasetup1.png

`{fs:16}se otevře okno` *`{fs:16}Vzhled stránky`*`{fs:16}, kde můžeme nastavit` *`{fs:16}velikost papíru, orientaci stránky, velikost okrajů`*.

`{fs:16}Do okna vzhled stránky se dostaneme také přes`

*`{fs:18}Nastavení tiskárny -`* `{fs:16}nastavení` *`{fs:16}vzhledu stránky`* `{fs:16}pro tisk.`

images/vzhledstranky1.png

*`{fs:18}Ukončit -`* `{fs:16}zavře program` *`{fs:16}Forester Win`*.Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map