Zobrazit

`{fs:16}Zde je možné` *`{fs:16}upravovat nástrojovou lištu`*`{fs:16}, zobrazit označené okno na celou obrazovku aj.`

images/zobrazitnove1.png

*`{fs:18}1. Lišta nástrojů`*

images/listanastrojunova3.png

* *Soubor -* skryje/zobrazí v nástrojové liště skupinu ikon

images/listanastrsoubor1.png

* *Paměť -* skryje/zobrazí v nástrojové liště skupinu ikon

images/nastrojovalistapamet1.png

* *Sketch -* skryje/zobrazí v liště nástrojů skupinu ikon

images/nastrojovalustasketch1.png

* *Malé ikony v liště nástrojů -* zmenší/zvětší velikost ikon v [#13-en,*liště nástrojů*]

* *Obnovit nástrojové lišty -* obnoví výchozí nastavení lišty nástrojů

* *Přizpůsobit -* zobrazí okno *Přizpůsobit lištu nástrojů*

images/prizplistunastroju1.png

*`{fs:16}Přetažením`* `{fs:16}(kliknutím` *`{fs:16}LT myši`* `{fs:16}na ikonu,` *`{fs:16}podržením a přetažením`*)`{fs:16} ikon z` [#13-en,*`{fs:16}lišty nástrojů`*] `{fs:16}do tohoto okna, je možné odebírat ikony z nástrojové lišty. A naopak` *`{fs:16}přetažením`* `{fs:16}z tohoto okna do nástrojové lišty je možné ikony do lišty přidávat.`

*`{fs:18}2. Celá obrazovka -`* `{fs:16}program se roztáhne na celou obrazovku a` *`{fs:16}viditelná`* `{fs:16}bude pouze` *`{fs:16}Hlavní nabídka`* `{fs:16}a pod ní` *`{fs:16}všechna otevřena okna`*.

*`{fs:18}3. IDE Log -`* `{fs:16}otevře okno` *`{fs:16}Výstup IDE Log`*`{fs:16}, kde se zobrazují` *`{fs:16}servisní a chybová hlášení`*.

_`{fs:15}Pozn.: Okno IDE log slouží hlavně pro administrátory. Zobrazují se zde servisní a chybová hlášení.`_

Úvod | Hlavní obrazovka | Hlavní nabídka | Soubor | Shapefile (Vrstvy) | Zákresy | Zobrazit | Navigovat | Nástroje | Okno | Nápověda | Lišta nástrojů | Soubor | Zákresy | Paměť | Okna | Vrstvy | Mapa | Vyhledání psk | Výběr porostů | Vlastnosti | Prohlížeč | Správce map LHC | FGPS Komunikátor | Spodní lišta | Zákresy | Klávesové zkratky | Praktické návody | Tisk mapového výstupu | Úprava mapy pro tisk | Vzhled stránky (stránka setup) | Tiskové předvolby (Tisk předvolby) | Zobrazení porostů vlastníka | Nastavení programu | Synchronizace zákresů | Aktualizace programu | Propojení ForesterWin s Výroba4000 | Další informace | Aktualizace podkladových map